Protočni bojleri

Šta su protočni bojleri?

Električni protočni bojleri zagrevaju vodu putem spiralnih električnih grejača u trenutku dok voda prolazi kroz njih pa je topla voda dostupna u svakom trenutku.
Protočni bojleri ne vrše akumulaciju tople vode kao standardni akumulacioni bojleri pa su ekonomičniji usled uštede električne energije i prostora ugradnje usled manjih dimenzija.

Princip rada električnog protočnog bojlera

Hladna voda na slavini odlazi u telo bojlera kroz cevi obavijene električnim spiralnim grejačima koji momentalno greju vodu do željene temperature.
Konkretni modeli se razlikuju po osobinama kao što su snaga i dotok tople vode. Snaga diktira da li se radi o bojleru za kuhinju ili bojleru za kupatilo.

Prednosti i nedostaci protočnih bojlera

Neke od prednosti protočnih bojlera u odnosu na konvencionalne akumulacione bojlere su:

  • Ušteda električne energije i prostora – grejači rade samo u trenutku dok voda prolazi kroz telo bojlera koje je manjih dimenzija
  • Brzo zagrevanje vode i konstantan priliv tople vode bez bojazni da ćete „isprazniti“ ceo bojler prilikom korišćenja
  • Jednostavna instalacija i mogućnost brzog i jednostavnog premeštanja
  • Troškovi održavanja su znatno manji jer se kod protočnih ne taloži kamenac u telu bojlera i samim tim kvarovi su dosta ređi

Mane protočnih bojlera u odnosu na akumulacione bojlere su:

  • Protočni bojleri zahtevaju kvalitetno/stabilno napajanje strujom i kvalitetne električne instalacije. Pre kupovine preporučuje se provera električnih instalacija na mestu ugradnje bojlera od strane stručnog lica.
  • Pritisak vode koja ulazi u bojler treba da bude konstantnog i stabilnog intenziteta oko 0,5 – 0,8 bara minimalno.

Pogledajte našu ponudu protočnih bojlera ispod:

Prikaz 1–12 od 35 serija bojlera