Filteri

Prikaz 1–18 od 56 bojlera

Prikaz 1–18 od 56 bojlera

Šta je protočni bojler?

Protočni bojler zagreva vodu putem spiralnih električnih grejača u trenutku dok voda prolazi kroz njih pa je topla voda dostupna u svakom trenutku. Protočni bojler ne vrši akumulaciju tople vode kao standardni bojler pa je ekonomičniji usled uštede električne energije i prostora ugradnje usled manjih dimenzija.

Kako funkcioniše protočni bojler?

Hladna voda na slavini odlazi u protočni bojler kroz cevi obavijene električnim spiralnim grejačima koji momentalno greju vodu do željene temperature. Protočni bojleri se razlikuju po osobinama kao što su snaga i dotok tople vode. Snaga diktira da li se radi o bojleru za kuhinju ili bojleru za kupatilo.

Protočni bojler – prednosti

Protočni bojler ima prednosti u odnosu na akumulacioni bojler sledećih karakteristika:

  • Manja cena električnog računa – grejači rade samo u trenutku dok voda prolazi kroz telo bojlera
  • Brzo zagrevanje vode – konstantan priliv tople vode bez straha da ćete „isprazniti“ ceo bojler prilikom korišćenja
  • Ušteda prostora – drastično manje dimenzije od standardnih bojlera
  • Jednostavna instalacija – mogućnost brzog i jednostavnog premeštanja protočnog bojlera
  • Manja cena održavanja – troškovi održavanja su znatno manji jer se protočnog bojlera ne taloži kamenac u telu bojlera i samim tim kvarovi su dosta ređi

Proveriti pre kupovine protočnog bojlera

  • Protočni bojler zahteva kvalitetne električne instalacije. Preporučuje se provera električnih instalacija na mestu ugradnje protočnog bojlera od strane stručnog lica.
  • Pritisak vode koja ulazi u protočni bojler treba da bude konstantnog i stabilnog intenziteta minimalno 0,5 bara.